Historia

„Nie znać historii, to być zawsze dzieckiem” Cicero

Przedszkole w Pobiedziskach powstało z inicjatywy inspektora powiatowego Jana Lipińskiego z Poznania. Pierwszym kierownikiem Przedszkola została Stanisława Lerbianka, a nauczycielką Halina Szymańska.
Do roku 1989 rokumieściło się w budynku przy ulicy Wł. Jagiełły.

W 1989 roku Przedszkole otrzymało nową siedzibę przy ulicy Różanej. Nowy budynek jest dwukondygnacyjny, o powierzchni ok.2000m². Posiada 9 sal zabaw, salę gimnastyczną , stołówkę , gabinet terapii logopedycznej, plac zabaw. Organizacja i wyposażenie przedszkola są dostosowane do potrzeb dzieci: odpowiednie stoliki i krzesełka , urządzenia sanitarne , nisko zawieszone półki i szafki, inne pomoce do zajęć, jak chociażby książki, zabawki, puzzle, klocki LOGO, rozsypanki wyrazowe, specjalistyczny sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych itp.

Od 1994 roku działa przy Przedszkolu Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo i Ruchowo. Celem Stowarzyszenia jest wzajemne wspomaganie się we wszystkich działaniach dotyczących leczenia i rehabilitacji dzieci, a także organizowania letniego wypoczynku w połączeniu z rehabilitacją. Rodzice uczestnicząc czynnie w zabiegach rehabilitacyjnych i logopedycznych, uczą się jak pracować z dzieckiem, by pracę tę kontynuować w warunkach domowych.

 

W 1995 roku Przedszkole otrzymało pisemną zgodę prof. Bronisława Rocławskiego na wprowadzenie jego koncepcji metodycznej. Do przyznania zgody przyczynił się fakt otrzymania przez dyrektorów i nauczycieli licencji na wprowadzenie w/w  koncepcji. Innowacja, jaka została wprowadzona,  daję ogromną szansę indywidualnego podejścia do dziecka.

W ramach doskonalenia,  nauczyciele przyswajają nowoczesną wiedzę i metody z zakresu edukacji językowej, a także terapii pedagogicznej.

W latach 1996-97 w naszym Przedszkolu odbył się kurs z zakresu Glottodydaktyki, który prowadził prof. Rocławski wraz z żoną. W czasie kursu licencjat zdobyli nie tylko nauczyciele z naszego Przedszkola, ale również nauczyciele nauczania początkowego, rodzice oraz nauczyciele ościennych Gmin. Zorganizowaliśmy w Przedszkolu szkolenie z zakresu matematyki, pod przewodnictwem p. prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej „Matematyka już  w przedszkolu”. Zajęcia z dziećmi prowadziła jej konsultantka p. mgr Ewa Zielińska, która przybliżyła w sposób praktyczny wyżej wymieniony temat i ukazała różne możliwości w zakresie nauczania matematyki w przedszkolu. Obecnie realizujemy program matematyki opracowany przez p. prof. Edytę Gruszczyk-Kolczyńską.

W Przedszkolu znajduje się gabinet logopedyczny. Logopeda ma stały kontakt z rodzicami i często zajęcia odbywają się przy ich współudziale. Organizuje pogadanki dla rodziców połączone z oglądaniem filmów dotyczących ćwiczeń logopedycznych, na bieżąco informuje rodziców o swojej pracy na gazetce w holu przedszkola i w indywidualnych zeszytach dzieci. Wypracowany system daje pozytywne efekty, satysfakcję dzieciom i dorosłym.

Skip to content