Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych i klas i szkół podstawowych będzie prowadzona elektronicznie przez platformę internetową: https://nabor.pcss.pl/pobiedziska.

Rodziców dzieci, które zostały zakwalifikowane do Przedszkola „Wesołe Skrzaty” zapraszamy do podpisania OŚWIADCZENIA WOLI. Oświadczenie można podpisać osobiście w placówce, bądź wypełniajać pobrany wniosek (pobierz) i wysyłając go na adres mailowy:
i.grosiak-okinczyc@przedszkolepobiedziska.pl.

Przedszkole/oddział przedszkolny

  • Rodzicu dziecka, które obecnie uczęszcza do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na kolejny rok, musisz złożyć elektronicznie deklarację kontynuacji w terminie od 11 lutego godz. 8:00 do 17 lutego 2021 r. godz. 17:00.
  • Rodzicu, który chcesz zapisać dziecko po raz pierwszy do przedszkola/oddziału przedszkolnego: od 18 lutego godz. 8:00 do 11 marca 2021 r. godz. 15:00 będzie można składać elektronicznie wniosek do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Szkoła podstawowa

  • Rodzicu dziecka, które pójdzie do I klasy szkoły podstawowej w obwodzie, musisz złożyć elektronicznie zgłoszenie do obwodowej szkoły podstawowej w terminie od 11 lutego godz. 8:00 do 17 lutego 2021 r. godz. 17:00.

  • Rodzicu, który chcesz zapisać dziecko do I klasy szkoły podstawowej poza obwodem: od 18 lutego godz. 8:00 do 11 marca 2021 r. godz. 15:00 będzie można składać elektronicznie wniosek do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pobiedziska.

Deklaracje kontynuacji, zgłoszenia, wnioski, należy wypełnić elektronicznie w systemie https://nabor.pcss.pl/pobiedziska, następnie wydrukować, podpisać i złożyć wraz z niezbędnymi dokumentami (m.in. oświadczeniami) do wybranej placówki (deklaracja kontynuacji, zgłoszenie) lun placówki pierwszego wyboru (wniosek).

WAŻNE!!! TYLKO RAZ MOŻNA WPROWADZIĆ DZIECKO W SYSTEMIE, złożenie deklaracji kontynuacji w przedszkolu uniemożliwia złożenie wniosku do innego przedszkola.

Skip to content