Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych i klas i szkół podstawowych będzie prowadzona elektronicznie przez platformę internetową: https://nabor.pcss.pl/pobiedziska.

Przedszkole/oddział przedszkolny

Instrukcja wypełnienia wniosku: link

Przedszkole/oddział przedszkolny

  • Rodzicu dziecka, które obecnie uczęszcza do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na kolejny rok musisz złożyć elektronicznie deklarację kontynuacji w terminie od 21.02.2022 r. godz. 8.00 do 28.02.2022 r. godz. 17.00
  • Rodzicu, który chcesz zapisać dziecko po raz pierwszy do przedszkola/oddziału przedszkolnego:
    od 1 marca g. 8.00 – do 18 marca 2022 r. g.15.00 będzie można składać elektronicznie wniosek do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Szkoła podstawowa

  • Rodzicu dziecka, które pójdzie do I klasy szkoły podstawowej w obwodzie musisz złożyć elektronicznie zgłoszenie do obwodowej szkoły podstawowej w terminie od 21.02.2022 r. godz. 8.00 do 28.02.2022 r. godz. 17.00
  • Rodzicu, który chcesz zapisać dziecko do I klasy szkoły podstawowej poza obwodem:
    od 1 marca g. 8.00 – do 18 marca 2022 r. g.15.00 będzie można składać elektronicznie – wniosek do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pobiedziska.

Deklaracje kontynuacji, Zgłoszenia, Wnioski należy wypełnić elektronicznie w systemie https://nabor.pcss.pl/pobiedziska, następnie wydrukować, podpisać i złożyć wraz z niezbędnymi dokumentami (m.in. oświadczeniami) do wybranej placówki (deklaracja kontynuacji, zgłoszenie) lub placówki pierwszego wyboru (wniosek).

WAŻNE!!!  TYLKO RAZ MOŻNA WPROWADZIĆ DZIECKO W SYSTEMIE, złożenie deklaracji kontynuacji w przedszkolu uniemożliwia złożenie wniosku do innego przedszkola.

Skip to content