Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych i klas szkół podstawowych będzie prowadzona elektronicznie przez platformę internetową: https://nabor.pcss.pl/pobiedziska.

Przedszkole/oddział przedszkolny

 • Rodzicu dziecka, które obecnie uczęszcza do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na kolejny rok musisz złożyć elektronicznie deklarację kontynuacji w terminie
  od 28.02.2024 r. godz. 8.00 do 5.03.2024 r. godz. 15.00
 • Rodzicu, który chcesz zapisać dziecko po raz pierwszy do przedszkola/oddziału przedszkolnego:
  od 6 marca 2024r. g. 8.00  do 28 marca 2024 r. g.15.00 będzie można składać elektronicznie wniosek do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Szkoła podstawowa

 • Rodzicu dziecka, które pójdzie do I klasy szkoły podstawowej w obwodzie musisz złożyć elektronicznie zgłoszenie do obwodowej szkoły podstawowej w terminie
  od 28.02.2024 r. do 5.03.2024 r. 
 • Rodzicu, który chcesz zapisać dziecko do I klasy szkoły podstawowej poza obwodem:
  od 6 marca 2024r. do 28 marca 2024r. będzie można składać elektronicznie – wniosek do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pobiedziska.

Deklaracje kontynuacji należy wypełnić elektronicznie w systemie https://nabor.pcss.pl/pobiedziska, następnie wydrukować, podpisać i złożyć w Przedszkolu.

Wnioski i Oświadczenia należy wypełnić elektronicznie w systemie https://nabor.pcss.pl/pobiedziska, następnie wydrukować, podpisać i złożyć wraz z niezbędnymi dokumentami do wybranej placówki pierwszego wyboru (wniosek).

WAŻNE!!! 

TYLKO RAZ MOŻNA WPROWADZIĆ DZIECKO W SYSTEMIE, złożenie deklaracji kontynuacji w przedszkolu uniemożliwia złożenie wniosku do innego przedszkola.

Skip to content