stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego z językiem angielskim

Etat: 1 etat

 

Miejsce zatrudnienia:

Przedszkole „Wesołe Skrzaty” w Pobiedziskach

Różana 4

62-010 Pobiedziska

 

Wymagane dokumenty:

-CV

-dokumenty potwierdzające kwalifikacje: wychowanie przedszkolne z językiem angielskim

-oświadczenie o niekaralności

– kwestionariusz osobowy (załącznik dostępny również na stronie www)

– oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, aktualna książeczka sanepidowska

 

Czas i miejsce składania dokumentów:

do 30.09.2021r. do godziny: 9:00 w Przedszkolu „Wesołe Skrzaty” w Pobiedziskach

 

Cv musi zawierać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) („RODO”)

kwestionariusz osobowy

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content