„Mamo, Tato co wy na to”

wrz 28, 2023

Dzieci z grup VI, VII, VIII, IX, X realizują również, pod kierunkiem Pani Katarzyny Skwarek, program „Mamo, Tato co wy na to”

Program powstał z inicjatywy pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu.

Celem Programu jest zwrócenie uwagi Rodziców na specyfikę rozwoju dzieci, istotę zmian fizycznych i psychicznych, ze szczególnym naciskiem na indywidualne potrzeby, słabości
i kryzysy. W kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych właśnie Rodzice odgrywają istotną rolę

Skip to content