„Kreatywna matematyka”

Dzieci z grupy IV i X biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Kreatywna matematyka”. W ramach realizacji projektu będą podejmować szereg działań rozbudzających kreatywność, rozwijać kluczowe kompetencje matematyczne i odkrywać...

„Mamo, Tato co wy na to”

Dzieci z grup VI, VII, VIII, IX, X realizują również, pod kierunkiem Pani Katarzyny Skwarek, program „Mamo, Tato co wy na to” Program powstał z inicjatywy pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej...

„Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”

Grupa VI i IX w tym roku szkolnym bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracyz przedszkolami, szkołami...

#20minutdlaMATEMATYKI

W roku przedszkolnym 2023/2024 Przedszkolaki z grupy V biorą udział w projekcie #20minutdlaMATEMATYKI, którego Autorką i Organizatorką jest dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska. Głównym celem projektu jest inspirowanie...

Europejski Dzień Sportu

29 września nasze przedszkole po raz pierwszy obchodzić będzie Europejski Dzień Sportu Szkolnego (European School Sport Day – ESSD). To wielkie święto ruchu, w którym biorą udział szkoły z całej Europy, a nawet z Ameryki...
Skip to content