Góra Grosza

lst. 19, 2020

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt poinformować, że nasze Przedszkole bierze udział w XXI edycji „Góra Grosza”, której organizatorem jest Towarzystwo Nasz Dom.

Celem na który zbierane są monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr. do 5 zł) w poszczególnych grupach w terminie 26.10.2020 r. – 31.05.2021 r.

Wierzymy, że przedszkolaki nie zawiodą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady: „ Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest najważniejsza na świecie”.

Koordynator akcji

Joanna Zywert

Skip to content